ÖZGÜL BELGELENDİRME TARAFSIZLIK BEYANI

ÖZGÜL BELGELENDİRME personel belgelendirme faaliyetlerinin, tarafsız ve adil uygulanması amacıyla;

 1. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu mevzuatlarına bağlı kalarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi,
 2. Sadece yetki aldığımız ulusal yeterlilik kapsamı çerçevesinde faaliyet göstereceğimizi,
 3. Tüm süreçlerimizle ilgili her türlü, bilgi edinme, öneri, itiraz ve şikayeti, hangi yolla ulaşırsa ulaşsın değerlendirmeye alacağımızı, bu konu ile ilgili tüm ulaşım yollarını açık tutacağımızı,
 4. İlgili tüm tarafların itiraz ve şikayet haklarını kullanabilmesi sağlayacağımızı,
 5. İtiraz ve şikâyetleri herhangi bir etki altında kalmadan, prosedür ile belirlenen süresi içerisinde, gizlilik içerisinde çözümleyerek sonuçlandıracağımızı,
 6. Tüm uygulamalarımızda ve ücret politikamızda hiç kimseye ayrımcılık yapmayacağımızı,
 7. Uygulamalarımızı prosedürlerle belirlediğimiz süreler içerisinde gerçekleştireceğimizi, yasal bir durum ve işlem olmaksızın hiçbir şekilde geciktirme veya özel olarak çabuklaştırma yapmayacağımızı,
 8. İlişkili olduğumuz kuruluşların ve üçüncü tarafların çalışmalarının tarafsızlığımızı tehlikeye atacak faaliyetlerine müsaade etmeyeceğimizi,
 9. Her türlü bilgi ve belgeyi yasal zorunluluklar hariç, hiçbir kurum, kuruluş ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı,
 10. Her türlü kayıt ve bilgiyi, güvenliği sağlanmış ortam ve koşullarda saklayacağımızı,
 11. Çalışanlarımıza hiçbir konuda baskı ve ayrımcılık yapmayacağımızı,
 12. Hiçbir şekilde çıkar çatışmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
 13. Faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında her türlü kaynağı sağlayacağımızı,

beyan ve taahhüt ederiz.

ÖZGÜL BELGELENDİRME YÖNETİM KURULU

03.10.2018

 

  Bülent ÖZ                                                                                      Oğuzhan KARAGÜL

Şirket Müdürü                                                                                    Şirket Müdürü