myk belgelendirme süreci

Başvurunun Alınması

Başvuruda bulunacak kişiler bizzat ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye gelerek başvuruda bulunurlar. ÖZGÜL BELGELENDİRME web sitesinde yayınlanan başvuru formunun aday tarafından doldurulup, ıslak imzalı nüshasının Özgül Belgelendirmeye kargo veya iadeli taahhütlü göndermesi şeklinde yapılan başvurular da kabul edilir. Bu şekilde yapılan başvurularda, Planlama Yöneticisi tarafından, Başvuru Sahibi kişi, başvuru formunda belirttiği telefon numarasından aranarak başvurusu doğrulanır.

Başvuru sırasında, Ulusal Yeterlilikte belirtilen şartlara ait belgelerin dışında gerekli olan belgeler:

  • Aday tarafından doldurulmuş ve ıslak İmza ile imzalanmış Aday Belgelendirme Başvuru Formu,
  • Aday tarafından ilgili yeri doldurulmuş, ıslak imza ile imzalanmış Belgelendirme ve Belgenin Kullanım Sözleşmesi (Belgelendirme yapıldıktan sonra Belge Kullanım Sözleşmesi olarak kullanılacaktır.)
  • Sınav ücretinin ödendiğine dair dekont
  • Kimlik Fotokopisi

Belgelendirilmek isteyen kişiler, bireysel başvuruda bulunabileceği gibi toplu veya tüzel kişilik aracılığı ile de başvuruda bulunabilirler. Başvurular toplu yapılsa bile bireysel olarak kabul edilip değerlendirilir. Tüzel Kişilik aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru için gerekli belgelerin temin edilmesinde koordinasyon tüzel kişilik aracılığı ile sağlanır.

Başka belgelendirme kuruluşlarına başvurmuş, sınavlara katılmış ve bazı birimlerden başarılı olmuş başvuru sahiplerinden Birim Başarı Belgesi istenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvurular, Planlama yöneticisi tarafından incelenir. Eksik doldurulmuş kısımlar var ise Başvuru Sahibi uyarılır ve doldurulması sağlanır. Bilgilerinin yanlış olduğu, belgelerinin sahte olduğu anlaşılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru formunda belirtilen adayın özel durumları, okuma yazma problemi, engelli olma gibi durumlar var ise incelenir ve gerekli tedbirler alınır. Özel bir cihaz alınması, tercüman görevlendirilmesi gibi durumlarda adayın muvafakati alınarak gerekli işlemler yapılır ve yapılan masraflar adaydan tahsil edilir.

Adayın çalıştığı iş, çalışma süresi ve kuruluş incelenir, adayın farklı meslekten başvuru yaptığı anlaşılır ise aday bilgilendirilir. Adayın daha önce almış olduğu belgeler sorulur. Adayın kuruluşumuzda görevli kişiler ile daha önceden meslek ya da akrabalık ilişkisi olup olmadığı sorulur, var ise tedbir alınır.

İncelemeler sırasında tüm şartları taşıdığı ve gerekli tüm belgelerin tam olduğu gözlemlenen kişilerin başvuruları Planlama yöneticisi tarafından onaylanır.

Sınav Süreci

Adaylar, belge almaya hak kazanabilmeleri için başvurdukları meslekte ulusal yeterliliğin belirtilmiş zorunlu birimlerin tümünden başarılı olmak zorundadır. Sınavlar, ulusal yeterlilikte belirtildiği gibi teorik ve performans sınavı şeklinde gerçekleştirilir. Sınavın değerlendirmesini, ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından ataması yapılmış sınav değerlendiricileri tarafından yapılır.

Belgelendirme Süreci

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylar, ilk olarak belirlenen belge ücretlerini ödemelidirler. Ödemeyi gerçekleştiren kişilerin belgeleri MYK’ nın anlaşmış olduğu matbaa tarafından basılır ve ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye gönderilir. Adayların belgeleri, belgeler matbaa basımından merkezimize ulaştırıldaktan sonra ivedilikle hazırlanır. Belgeler ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye ulaştıktan sonra Genel Yönetici tarafından imzalanır. İmzalanan belgeler hologram yapıştırılarak adaya ulaştırılmak üzere hazır hale getirilir. Ulaştırılmak üzere yola çıkan ve ulaştırılan belgeler kayıt altına alınır.
Belge almaya hak kazanmış ve belgesi teslim edilmeye hazır olan adaylar, belgelerini ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye gelerek teslim alabilirler. Adaylar başarısız oldukları birim ve sınavlar için 1 yıl içerisinde ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye başvurmaları ve sınava girmeleri gerekir. Başarısız olduğu birim/birimler için 1 yıl içerisinde tekrar sınava başvurmayan adayların, başarılı oldukları birim/birimlerde geçersiz sayılır. Bu durumda aday başarılı olduğu birim/birimlerden de tekrar sınava girmek durumunda kalır.