ÖZGÜL’ ün, personel belgelendirme de uygulanan belgelendirme ve belgenin kullanımı süreçleriyle ilgili, Başvuru Sahibi, Aday, Belgelendirilmiş Kişi ve Üçüncü Kişiler, şikayet ve itirazda bulunabilirler.
Söz konusu şikayet ise Genel Yönetici tarafından bu şikayet değerlendirilir. Bu şikayet sonucu Şikayet sahibine bildirilir. Eğer Şikayet sahibi sonuçtan memnun kalmazsa bu şikayet, atanan Şikayet veya İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komite; toplantı sonucundaki tavsiye kararını İtiraz/Şikayet Komitesi Toplantısı Karar Formu ile birlikte KYT’ ye teslim eder. Gereğini ilgili personel yerine getirir. İtiraz sahibine 30 (otuz) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Şikayet ve İtiraz Formu

İletişim Formu

GÖNDER

Telefonlarımız

0 (224) 453 20 74
0 (531) 884 21 40

Adresimiz

Barış Mah. İzmir Yolu Cad.,
No: 178 Aktaş Plaza K:3
Nilüfer / BURSA

E - Posta

info@ozgulbelgelendirme.com