Mobilya Döşeme

AMAÇ:

Bu yeterlilik Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yönetmeliğin Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusundaki zorunluluğuna ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Zorunluluk ekteki linkin 6) Maddenin G)bendinde bulunmaktadır.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18581&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5