emlak danışmanı mesleki yeterlilik belgesi (MYK)

Emlak Danışmanı

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
    vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Sorumlu Emlak Danışmanı

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
    vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamındaki Yeterlilikler

Şirket sözleşme metninde yer alan faaliyetlerde belirtilen hizmetler doğrultusunda; Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde hazırlanmış aşağıdaki tabloda belirtilen Ulusal Yeterliliklerde personel belgelendirme çalışmaları yapmak.

Meslek Dalı Seviye UMS Referans Kodu UY Referans Kodu
EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 13UMS0364-4
16UMS0519-4
12UMS0266-4
17UY0332-4
SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 13UMS0365-5
13UMS0520-5
12UMS0267-5
17UY0333-5