oto alım satım danışmanı mesleki yeterlilik belgesi (MYK)

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

Bu ulusal yeterliliğin amacı Motorlu Kara Satışları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
    vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Bu ulusal yeterliliğin amacı Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
    vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamındaki Yeterlilikler

Şirket sözleşme metninde yer alan faaliyetlerde belirtilen hizmetler doğrultusunda; Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde hazırlanmış aşağıdaki tabloda belirtilen Ulusal Yeterliliklerde personel belgelendirme çalışmaları yapmak.

Meslek Dalı Seviye UMS Referans Kodu UY Referans Kodu
MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 13UMS0364-4
16UMS0519-4
12UMS0266-4
17UY0332-4
MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 13UMS0365-5
13UMS0520-5
12UMS0267-5
17UY0333-5