Servis Aracı Şoförü MYK

Servis Aracı Şoförü

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
    vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamındaki Yeterlilikler

Şirket sözleşme metninde yer alan faaliyetlerde belirtilen hizmetler doğrultusunda; Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde hazırlanmış aşağıdaki tabloda belirtilen Ulusal Yeterliliklerde personel belgelendirme çalışmaları yapmak.

 

Meslek Dalı Seviye UMS Referans Kodu UY Referans Kodu
SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 13UMS0364-3
16UMS0519-3
12UMS0266-3
17UY0328-3