GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları Avrupa Birliğine uyum sürecinde yüzlerce meslek koluna standartlar getirerek ülkemizde mesleklerin belirli standartlarda icra edilmesi için çalışmalar başlatmış birçok meslek için de bu çalışmalarını tamamlamıştır. Ulusal Yeterlilik ve Mesleki Yeterlilik kuralları ile de Mesleklerin icra edilirken hangi kuralların göz önüne alınacağını, bunları icra eden kişilerde ne tür ehliyetlerin bulunması gerektiğini belirlemiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bu amaçla kurulmuştur. Şirketimiz, Sorumlu Emlak Danışmanı ve Emlak Danışmanı belgesi vermek üzere MYK’dan yetki almış Yetkili Belgelendirme Kuruluşudur.

Kimlerin, ne zamana kadar bu belgeleri almaları gerektiği konusunda çok sayıda soru gelmektedir. Yönetmeliğin Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusundaki zorunluluğuna ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Yönetmelikte Mesleki Yeterlilik Belgesi Konusundaki Zorunluluklar ve İstisnalar

Yönetmelik ekteki linkte yer almaktadır.  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm

Sektörde bu yönetmeliğin tam olarak anlaşılamadığına dair gözlemlerimiz mevcuttur. Yönetmeliğin iş kolumuzla ilgili maddelerini detaylıca belirtmek ve tarafımıza yöneltilen sorulara açıklık getirmek istiyoruz.

SORU 1: Emlakçılık yapan esnaf yetki belgesi almak zorunda mıdır?

CEVAP: Evet. Bu yönetmelikte esnafa yetki belgesi şartı getirilmiştir. Bu yetki il ticaret müdürlüğünce verilir.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

SORU 2: Esnaf ne tip belgeler almak zorundadır?

CEVAP: Esnaf Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgesine sahip olmalıdır.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

SORU 3: Seviye 5 belgesine getirilen istisnalar nelerdir?

CEVAP: 5 Haziran 2018 tarihi itibarı ile resmi olarak çalışan ve ilgili meslek veya ticaret  odalarına kayıtlı bulunan firma veya şirketler halk eğitim merkezlerinden ya da M.E.B. tarafınca yetkilendirilmiş meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olanlarda ve ilgili meslek okullarından mezun olanlarda da mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Burada önemli bir ibare göze çarpar. Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda Yani eğitimi veren kuruluş M.E.B. onaylı olsa dahi bu maddede belirtilen onay dışında M.E.B. tarafınca yetkilendirilmemiş bir meslek odasının verdiği sertifika kullanılamayacaktır.

Madde 6 İstisnası; (Geçiş Hükümleri – Geçici Madde 1)

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

SORU 4: Emlakçı’nın yanında çalışan pazarlama ve satış personelinde belge zorunluluğu var mı?

CEVAP: Evet. Bu kişiler Seviye 4 veya Seviye 5 belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

SORU 5: Pazarlama ve Satış personeline herhangi bir istisna getirilmiş midir?

CEVAP: Bu personele herhangi bir istisna getirilmemiştir. Sektörde Pazarlama ve Satış alanında faaliyet gösteren tüm çalışanların an itibarı ile M.Y.K. belgelerini edinmeleri gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5.6.2018 itibarıyla Seviye 4 Gayrimenkul Danışmanları için zorunlu hale gelmiştir.

M.Y.K. Belgesi konusunda yukarıda verilen soruları kısaca özetlersek:

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALACAK?

1.      Taşınmaz Ticareti alanında bir lise veya üniversite diplomanız varsa M.Y.K. belgesine ihtiyacınız bulunmamaktadır. Madde 10 2

2.      05.06.2018 tarihinden önce vergi mükellefi iseniz ve meslek odasına kayıtlı olarak adınıza kayıtlı iş yeriniz var ise:

EVET

  1. bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikanız VAR ise İl Ticaret Müdürlüğüne başvurarak YETKİ BELGENİZİ alabilirsiniz. ANCAK işletmenizde Pazarlama ve satış alanında çalışanlar M.Y.K. belgesi almalıdır.
  2. bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikanız YOK ise firmamızdan Seviye 5 sınavına girerek YETERLİLİK BELGENİZİ almalısınız, daha sonra İl Ticaret Müdürlüğüne başvurarak YETKİ BELGENİZİ alabilirsiniz. AYRICA işletmenizde Pazarlama ve satış alanında çalışanlar Seviye 4 yetkinlik belgesi almalıdır. İnternetten verilen kurslar ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olsa da Özel Kurslardan alınmış sertifikalar bu süreçte İl Ticaret Müdürlüğünden Yetki Sertifikası alınması için yeterli olmamaktadır..

HAYIR

Bu durumda öncelikle Firmamızda sınava girerek Seviye 5 Yeterlilik belgesini almanız, ardından resmi firma açılışı yapmanız ve ilgili esnaf veya ticaret odasına kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Yanınızda Pazarlama ve Satış alanında çalışanların SGK kayıtlarının yapılarak ya da kendilerine ait resmi firma açılışlarını yaparak M.Y.K. Belgelerini almaları gerekmektedir. 

3.      Seviye 5 belgenizi temin ettiğinizde İl Ticaret Müdürlüğüne başvurarak YETKİ BELGESİ almalısınız.

4- Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için ne yapmalıyım?

Öncelikli olarak belgelendirme başvuru formunu doldurmalısınız. Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

https://www.ozgulbelgelendirme.com/wp-content/uploads/2018/09/OZGUL-FR-17-Aday-Belgelendirme-Basvuru-Formu.pdf

Kullanım sözleşmesini bu linkten indirip doldurup her sayfasını ıslak imza ile imzalayıp tarafımız ulaştırmalısınız.

https://www.ozgulbelgelendirme.com/wp-content/uploads/2018/09/OZGUL-SZ-01-Belgelendirme-ve-Belgenin-Kullanimi-Sozlesmesi.pdf

Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için sınav ücreti olarak 850 TL (KDV Dahildir) Emlak Danışmanı belgesi almak için sınav ücreti olarak 750 TL (KDV Dahildir) ücreti isim bilginiz ve “Emlak danışmanı MYK belgesi” açıklamanızla aşağıdaki şirket hesabımıza yatırınız. MYK 2018 – Belge basım ücreti : 150 TL (Sınav ücretinden ayrıca tahsil edilir)

Özgül Yazılım Eğitim Elektronik Tic Ltd Şti.

Garanti Bankası

TR84 0006 20001 2660 0006 2982 67

Doldurduğunuz başvuru formunu bastırıp imzaladıktan sonra tarayarak veya uygun şekilde tüm sayfaların fotoğrafını çekerek, kimliğinizin yalnızca ön yüzünün kopyası veya fotoğrafı ile ödeme dekontunuzu elektronik olarak info@ozgulbelgelendirme.com adresine veya 0532 322 0357 whatsapp hattına göndermelisiniz. Başvuru formunun aslını kaybetmeyiniz. Aslını sınavdan önce teslim etmeniz istenecektir.

Ödemenize dair faturanızı sınava girdiğinizde veya başvuru formunda verdiğiniz adrese posta yolu ile alabilirsiniz.

 5- Emlak Danışmanı belgesi için nasıl bir sınava giriliyor?

Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için Teorik (test usulü) ve performans sınavlarına alınacaksınız. Bu sınavlarda Emlak Danışmanın sahip olması gereken bilgi ve becerileriniz ölçülecektir.

Test sınavları tüm katılımcılar için ortak oturumda 90 dakika, Performans sınavları ise her aday için ayrı ayrı 1 saat olarak düzenlenmektedir. 

Sınavlardan başarılı olan adaylar bu belgeleri almaya hak kazanmış olacaklardır. Belgeniz en kısa sürede adresinize gönderilecektir. Sahip olacağınız belgenin e-devlet entegrasyonu olduğunu ve e-devlet üzerinden de belgenizi görebileceksiniz.

Belge almaya hak kazanan adaylardan belge ücreti olarak 150 TL talep edilecektir, bu ücret Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tüm mesleklerde alınan belge basım ücretidir. Şirketimizin aldığı bir ücret değildir. MYK mevzuatı gereği şirketimizin tahsilatına aracılık ettiği bir ücrettir.

6- Emlak Danışmanı sınavına nerede girebileceğim?

Şiretimiz kendi sınav merkezlerinin yanı sıra sizlerin uygun şartlarda sınav yapabileceğimiz yerlere sahip olmanız durumunda yerinizde de sınav yapabilmektedir. Bulunduğunuz yerde sınav organizasyonu düzenlenebilmesi için en az 7 adayın olması gerekmektedir.

Şirketimiz tüm Türkiye il ve ilçelerinde sınav hizmeti vermektedir.

7- Kanunlarda yetkinlik belgesine sahip olmayan kişi ve kuruluşlar için verilen cezalar nelerdir?

Bu yönerge 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Kanunun 18. Madde ğ, h, (2) no’lu bentlerinde cezaların 3.000TL, 2.000TL ve bayi, zincir sisteminde çalışan firmalara ise beş katı, bir takvim yılı içinde tekrarı durumunda ise verilen cezanın iki katı uygulanır şeklinde ibareler mevcuttur. Buradan cezaların 3.000TL  ila 25.000TL arasında olacağı düşünülmelidir.

Sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız için 0532 322 03 57 den arayarak bilgi alabilirsiniz.