Mobilya İmalat

AMAÇ :

Bu yeterlilik Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; · Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yönetmeliğin Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusundaki zorunluluğuna ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Zorunluluk ekteki linkin 6) Maddenin G )bendinde bulunmaktadır.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18581&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5