Kuyumculuk

Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yönetmeliğin Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusundaki zorunluluğuna ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Zorunluluk ekteki linkin 6/1) Maddenin Ç)bendinde bulunmaktadır.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=38527&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5