myk logo

Belgelendirme Kapsamı

ÖZGÜL BELGELENDİRME; güncel bilgileri aşağıda tablo ile gösterilen Ulusal Yeterlilikler için gerekli sistemsel çalışmalarını, ilgili mevzuat direktifleri doğrultusunda yapmış, sürdürülebilirliğini sağlamış ve ortaya koyduğu politikalarla gerekli taahhütleri sağlamıştır.

 

Yeterlilik UY Kodu Yeterlilik Adı Seviye Yayın Tarihi Revizyon No
17UY0332-4 Emlak Danışmanı 4 29.11.2017 0
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı 5 29.11.2017 0
17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 4 26.04.2017 0
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 5 26.04.2017 0