myk logo

Belge Kullanım Şartları

 • Belgeler, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe, sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 • Belgeyi kullandırma hakkı ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye aittir. ÖZGÜL BELGELENDİRME belge kullanım şartlarına uymayan adayları tespit ettiğinde; belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ÖZGÜL BELGELENDİRME web sayfasından veya kişisel hesaplarından izlemek, sorumluluklarını belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 • Belge sahibi, belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye sunmak zorundadır.
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek şekilde değişiklik yapılması durumunda belge sahibi; ÖZGÜL BELGELENDİRME’ nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmak zorundadır.
 • Belge sahibi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vererek, ÖZGÜL BELGEELNDİRME tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle yükümlüdür.
 • Belgenin iptal edilmesi durumunda ÖZGÜL BELGELENDİRME belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatır.
 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini belge sahibi yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, belgeyi belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanamaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunamaz.
 • Belge sahibinin sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye bildirmek ve güncelliğini sağlamak zorundadır.
 • Belge sahibi, Belgelendirme ve Belgenin Kullanımı Sözleşmesinin içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

 • Belge sahibi, ÖZGÜL BELGELENDİRME logosunu, belge aldığı Ulusal Yeterlilikle ilgili işlerde, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunların dışında logoyu, üzerinde şahsi bilgilerinin yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.
 • Logo/işaret, sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
 • Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durdurur.
 • Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde ÖZGÜL BELGELENDİRME logosu yer alır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından gönderilir.
 • Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 • Kuruluş logosu dışında TÜRKAK veya MYK işareti ve/veya logosu tek başına belge sahibine verilmez. ÖZGÜL BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmaz. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar ÖZGÜL BELGELENDİRME’ den temin edilir.

REVİZYON TAKİP TABLOSU

1.AMAÇ

Belge, logo, marka kullanım ve yönetim şartlarının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Belgelendirme kararı verilen adaylara verilen belgelerin, marka ve logoların kullanım şartlarını kapsar.

3. TANIMLAR

Marka Yönetim Standardı: TS EN ISO 17030 Standardı

Standart: TS EN ISO 17024 Standardı 

4. UYGULAMA

ÖZGÜL BELGELENDİRME’ de, belgelendirme başvurusunda bulunan kişiler ile Belgelendirme ve Belgenin Kullanımı Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme, aday belgelendirildikten sonra Belgenin Kullanımı Sözleşmesi olarak kullanılır. Bu sözleşmede, belge, logo ve marka kullanımı ile ilgili maddeler bulunur.

Belge Kullanım Şartları

 1. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 2. Belge, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 3. Belgeyi kullandırma hakkı ÖZGÜL BELGELENDİRME ’ ye aittir. ÖZGÜL BELGELENDİRME belge kullanım şartlarına uymayan adayları tespit ettiğinde belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 4. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ÖZGÜL BELGELENDİRME’ nin web sayfasından veya kişisel hesaplarından izlemek ve sorumluluklarını belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 5. Belge sahibi, belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ÖZGÜL BELGELENDİRME ye sunmak zorundadır.
 6. Belgenin geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek şekilde değişiklik yapılması durumunda belge sahibi ÖZGÜL BELGELENDİRME’ nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
 7. Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
 8. Belge sahibi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmak zorundadır.
 9. Belge sahibi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vererek, ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle yükümlüdür.
 10. Belgenin iptal edilmesi durumunda ÖZGÜL BELGELENDİRME, belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatır.
 11. Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için, ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 12. Belge sahibi, belgeyi belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanamaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunamaz.
 13. Belge sahibi, sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye bildirmek ve güncelliğini sağlamak zorundadır.
 14. Belge sahibi, Belgelendirme ve Belgenin Kullanımı Sözleşmesinin içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

 1. Belge sahibi, ÖZGÜL BELGELENDİRME logosunu, belge aldığı Ulusal Yeterlilikle ilgili işlerde, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunların dışında logoyu, üzerinde şahsi bilgilerinin yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.
 2. Logo/işaret, sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
 3. Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 4. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştığı kuruluş, logo/işaret kullanımını durdurur.
 5. Belge sahibi personel veya çalıştığı kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 6. Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Belgesinde ÖZGÜL BELGELENDİRME logosu yer alır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından gönderilir.
 7. Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 8. Kuruluş logosu dışında TÜRKAK veya MYK işareti ve/veya logosu tek başına belge sahibine verilmez. ÖZGÜL BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmaz. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar ÖZGÜL BELGELENDİRME’ den temin edilir.
 9. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
 10. Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda ÖZGÜL BELGELENDİRME bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alınır.

ÖZGÜL BELGELENDİRME’nin yükümlülükleri

ÖZGÜL BELGELENDİRME,

 1. Başarılı olan adayların ÖZGÜL BELGELENDİRME’ den talep edeceği üçlü markayı (UDK-MYK-TÜRKAK) adaylara sunmakla,
 2. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ÖZGÜL BELGELENDİRME’ nin web sayfasında bildirmekle,
 3. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
 4. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 5. Adayların ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

 • TS EN ISO/IEC 17024 Standardı
 • TE EN ISO/IEC 17030 Standardı

5.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

 • OZGUL-SZ-01 Belgelendirme ve Belgenin Kullanımı Sözleşmesi
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi