myk logo

Belge Kullanım Şartları

 • Belgeler, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe, sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 • Belgeyi kullandırma hakkı ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye aittir. ÖZGÜL BELGELENDİRME belge kullanım şartlarına uymayan adayları tespit ettiğinde; belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ÖZGÜL BELGELENDİRME web sayfasından veya kişisel hesaplarından izlemek, sorumluluklarını belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 • Belge sahibi, belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye sunmak zorundadır.
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek şekilde değişiklik yapılması durumunda belge sahibi; ÖZGÜL BELGELENDİRME’ nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmak zorundadır.
 • Belge sahibi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vererek, ÖZGÜL BELGEELNDİRME tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle yükümlüdür.
 • Belgenin iptal edilmesi durumunda ÖZGÜL BELGELENDİRME belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatır.
 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini belge sahibi yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Belge sahibi, belgeyi belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanamaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunamaz.
 • Belge sahibinin sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ÖZGÜL BELGELENDİRME’ ye bildirmek ve güncelliğini sağlamak zorundadır.
 • Belge sahibi, Belgelendirme ve Belgenin Kullanımı Sözleşmesinin içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

 • Belge sahibi, ÖZGÜL BELGELENDİRME logosunu, belge aldığı Ulusal Yeterlilikle ilgili işlerde, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunların dışında logoyu, üzerinde şahsi bilgilerinin yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.
 • Logo/işaret, sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
 • Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durdurur.
 • Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde ÖZGÜL BELGELENDİRME logosu yer alır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri ÖZGÜL BELGELENDİRME tarafından gönderilir.
 • Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 • Kuruluş logosu dışında TÜRKAK veya MYK işareti ve/veya logosu tek başına belge sahibine verilmez. ÖZGÜL BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmaz. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar ÖZGÜL BELGELENDİRME’ den temin edilir.