MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu temelinde MAKİNE BAKIMCI SEVİYE-3 ve MAKİNE BAKIMCI SEVİYE-4 Ulusal Yeterlilikleri referansı ile hazırlanan Teorik ve Performansa Dayalı sınav faaliyetleri sonucunda başarılı olan adaylara ilgili yeterlilik kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmektedir.

Bu belgeye sahip olan adaylar Makine Bakım alanındaki bilgi ve becerilerini bağımsız bir otorite tarafından doğrulatmış ve bu yetkinliklerini Bakanlık onaylı bir doküman ile belgelemiş olmaktadır.

Makine Bakımcı Seviye-3 ve Seviye-4 sınavlarına başvuracak adaylarımızda herhangi bir ön koşul (eğitim durumu, sertifika vb) aranmamaktadır.

Makine Bakımcı Seviye-3 ve Seviye-4 mesleklerinin icra edilebilmesi için söz konusu mesleklerde çalışanların belge alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ulaşmak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1