KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu temelinde KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE-3 Ulusal Yeterliliği referansı ile hazırlanan Teorik ve Performansa Dayalı sınav faaliyetleri sonucunda başarılı olan adaylara ilgili yeterlilik kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmektedir.

Bu belgeye sahip olan adaylar Köprülü Vinç Operatörlüğü alanındaki bilgi ve becerilerini bağımsız bir otorite tarafından doğrulatmış ve bu yetkinliklerini Bakanlık onaylı bir doküman ile belgelemiş olmaktadır.

Köprülü Vinç Operatörü Seviye-3 sınavına başvuracak adaylarımızda ‘’Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi’’ ön koşulu aranmaktadır.

Köprülü Vinç Operatörü Seviye-3 mesleklerinin icra edilebilmesi için söz konusu mesleklerde çalışanların belge alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ulaşmak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1